SBM

Personeelsadvies
& competentie-
management

Bedrijfsoplossingen
op maat

Open bedrijfs-
opleidingen

header Image Map
Loonkloof blijft aanzienlijk

Loonkloof blijft aanzienlijk

05-07-2017

 

0 reacties geplaatst

Tags: loonkloofrapport, 2017

 


Voor het tiende jaar op rij publiceert het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen een loonkloofrapport.  Het biedt een overzicht van de loonkloof tussen vrouwen en mannen in België.

Globaal genomen, dat wil zeggen over de hele Belgische economie gemeten, verdient een vrouw per werkuur gemiddeld 8% minder dan een man.

Het is belangrijk om de hele genderongelijkheid in beeld te brengen, daarom presenteert dit rapport altijd een tweede globale indicator.  De loonkloof op jaarbasis loopt op tot 21%.

Het verschil tussen beide cijfers is het effect van deeltijds werk.  Over de jaren neemt de loonkloof in uurlonen sterker af dan die in jaarlonen.

In voorgaande jaren werd reeds vastgesteld dat de kloof tussen voltijd- en deeltijdwerkers ieder jaar groter wordt, terwijl de kloof tussen vrouwen en mannen kleiner wordt, zowel bij deeltijdwerkers als bij voltijdwerkers.

Die tendens zet zich door. Dat betekent dat de genderloonkloof over de jaren een minder grote rol gaat spelen in België, wat op zich een positieve evolutie is.

Daar staat echter tegenover dat er een kloof groeit tussen de comfortabele kant van de arbeidsmarkt met hoge lonen en voordelen, en de minder interessante, deeltijdse banen die ook op termijn weinig perspectieven bieden.

In deze arbeidsmarkt met twee snelheden zijn vrouwen sterk oververtegenwoordigd in die tweede categorie van banen.

Het percentage deeltijdwerk is in 2014 opnieuw afgenomen in vergelijking met het jaar ervoor. 43,9% van de vrouwelijke werknemers werkt nu deeltijds.  Bij de mannen is dit percentage in 2014 gedaald tot 9,6%.

Deeltijds werk verliest blijkbaar een stuk aantrekking. Er mag ook niet vergeten worden dat deeltijds werken niet zomaar een kwestie van persoonlijke voorkeur is.

Voltijds werk zoeken, is immers geen synoniem voor voltijds werk vinden. 24% van de deeltijds werkende vrouwen en 27% van de deeltijds werkende mannen geeft aan geen voltijds werk te vinden, of geen mogelijkheid te hebben om voltijds te werken binnen de huidige job.

Voor 49% van de deeltijds werkende vrouwen en 23% van de deeltijds werkende mannen is de combinatie met het gezinsleven de belangrijkste reden om deeltijds te werken.

De minder makkelijk te meten loonkloof in extralegale delen ligt al jaren een stuk hoger dan die in de meer gereguleerde lonen en blijkt erg resistent tegen beleidsinspanningen.

In aandelenopties blijft de kloof in bedragen rond de 40% hangen. Voor de werkgeversbijdragen aan de aanvullende pensioenen ligt die kloof op 37%.

De cijfers uit het rapport 2017 hebben betrekking op het enquêtejaar 2014.

 

Bron: loonkloofrapport 2017


0 reacties geplaatst

Plaats een nieuwe reactie

Onze partners

Met de steun van

© Copyright 2017 door Skilliant cvba| Alle rechten voorbehouden | Algemene Voorwaarden
m.z. Spoorwegstraat 14 | 8200 Brugge België