SBM

Personeelsadvies
& competentie-
management

Bedrijfsoplossingen
op maat

Open bedrijfs-
opleidingen

Bedrijfsopleidingen

header

Anders en beter organiseren - deel 1: de essentie van anders en beter organiseren

Opleiding van 2 sessies

Start:

27-10-2017, Gent

27-10-2017, Tramstraat 63, 9052 Zwijnaarde

Lesdata

Wegbeschrijving

Lesdata van deze opleiding: 27/10/2017 ( 09:00 - 12:00 )   |  27/10/2017 ( 13:00 - 16:00 )

Start:

27-10-2017, Gent

27-10-2017, Tramstraat 63, 9052 Zwijnaarde

Lesdata

Wegbeschrijving

Lesdata van deze opleiding: 27/10/2017 ( 09:00 - 12:00 )   |  27/10/2017 ( 13:00 - 16:00 )

Tags: Innovatieve_arbeidsorganisatie, zelfsturende_teams, innovatief, anders, organiseren, organisatie, iao

Bedrijven en organisaties die groeien trappen vaak in de valkuil: men gaat gaandeweg extra functies, afdelingen en lagen creëren. Op die manier ontstaat er een functionele opdeling in operationele afdelingen (voorbereiding, productie, logistiek, etc.) en ondersteunende diensten (met specialisten op vlak van techniek, kwaliteit, HR, etc.). Dergelijke organisatiestructuren staan garant voor interne spanningen en afstemmingsproblemen, die men dan tracht te compenseren met een sterke hiërarchische bovenbouw (managers, ploegbazen, etc.) en een controlerende, sturende stijl van leidinggeven. Leidinggevenden komen in een rol waar ze continu in de weer zijn met het blussen van operationele brandjes, waardoor er weinig tijd overblijft voor bijvoorbeeld innovatie en tactische en/of strategische activiteiten. Typisch is dat de medewerkers met uitvoerende jobs in een dergelijke opzet een minder proactieve houding gaan vertonen. Gevolg: weinig betrokkenheid, veel verloop en moeite met het aantrekken van nieuwe mensen.

Om sterke resultaten te behalen is een totaalaanpak nodig. Alle radertjes in je organisatie spelen immers op elkaar in. In deze sessies leer je kijken naar je organisatie als een geheel en wordt je aangezet en gecoacht om initiatief te nemen en verbetering in gang te zetten.

SBM organiseert en ontwikkelt deze sessies samen met het innovatieplatform Flanders Synergy. Flanders Synergy heeft kennis en methodieken ontwikkeld die je rol als architect van je organisatie versterken.

Omschrijving

Anders organiseren zorgt voor:

 • een meer wendbare organisatie
 • meer eigenaarschap en betrokkenheid bij uw medewerkers
 • leidinggevenden die hun teams zelfstandiger laten werken
 • meer tijd voor strategie en innovatie
 • hogere kwaliteit van processen ten dienste van de klanten met als gevolg grotere klantentevredenheid
 • minder verzuim en verloop
 • groei

...

Wat kent men na het volgen van deze opleiding

U leert de essentie van Innovatieve Arbeidsorganisatie. Gedurende de dag reflecteert u onder begeleiding van de docenten over uw professionele situatie. Op het einde van de dag bent u verrijkt met een start van een verbeterplan.

leerdoelen:

* De integrale benadering van innovatieve arbeidsorganisatie begrijpen en kunnen verwoorden.

* Begrijpen hoe organisaties gewenst en ongewenst gedrag bij medewerkers zélf veroorzaken.

* De huidige organisatiekenmerken kunnen beschrijven, de mee- en tegenwerkende krachten kunnen verwoorden en de uitdagingen kunnen definiëren.

* Het anders ontwerpen van de organisatie kunnen argumenteren (dwang en drang).

* De bouwstenen van de roadmap kunnen opsommen en duiden.

Programma

Tijdens de sessies worden de essentiële bouwstenen van een organisatie belicht. Rode draad is de Flanders Synergy-roadmap met ontwikkel- en inrichtingsbouwstenen.

Deel 1: De essentie van anders en beter organiseren (1 dag)

Tijdens deze dag worden de deelnemers ondergedompeld in innovatieve arbeidsorganisatie:

 • Waar gaat het over? Wat zijn de principes?
 • Welke zijn je mogelijke actiepunten? Hoe ga je hier mee aan de slag?
 • Hierbij wordt een voorbeeld van een traject in zijn totaliteit bekeken. Je krijgt praktisch inzicht.

Methodologie

 • Geen theorie zonder toepassing:
  • de inzichten en instrumenten stellen de deelnemer in staat om een integrale analyse te maken van zijn/haar eigen (arbeids)organisatie
  • tijdens elke sessie wordt er tijd voorzien voor reflecties en vragen met betrekking tot de cases van de deelnemers
 • Naast theoretische inzichten krijgen de deelnemers verschillende getuigenissen vanuit de praktijk te horen en te zien
 • Ter afsluiting presenteren de deelnemers elk hun analyse en actieplan
 • Max. 15 deelnemers
 • Met concrete voorbeelden uit industriële sectoren en sociale economie-bedrijven (cases worden aangepast aan de deelnemersgroep)

Voor wie is deze opleiding bestemd

 • KMO's, social profit-organisaties (maatwerkbedrijven, ziekenhuizen, RVT's)
 • Overheidsinstellingen (provincie, steden en gemeenten, OCMW's)
 • Bedrijfsleiders/zaakvoerders/CEO's/directeurs/afgevaardigd bestuurders
 • Vakbondsafgevaardigde
 • HR-verantwoordelijken en HR-experten
 • Leden van het managementteam
 • Stafmedewerkers, kaderleden, leidinggevenden

Docent

Frank De Craecker maakt deel uit van Flanders Synergy. Als senior consultant in de innovatieve arbeidsorganisatie ondersteunt hij organisaties bij verandering en groei, en creëert hij betrokkenheid bij medewerkers zodat zij goesting krijgen om betere resultaten te halen. Naast het projectmatige klantenwerk, werkt Frank ook sinds 2014 mee aan het ontwikkelen van instrumenten en publicaties binnen Flanders Synergy. Frank voelt zich hierbij thuis in een variëteit aan omgevingen (overheid, zorg, productie, onderwijs, ...).

Lieven Eeckelaert werkt als adviseur bij Flanders Synergy. Vanuit zijn achtergrond als preventieadviseur, ergonoom en coördinator van zorgsystemen, houdt hij zich voornamelijk bezighoudt met de link tussen de arbeidsorganisatorische context, teamontwerp en -werking, en individuele jobinhoud en werkbaarheid. Hij heeft ervaring in het ondersteunen van productiebedrijven en dienstverlenende organisaties bij integrale organisatieverandering. In dat verband is hij ook bezig met het ontwikkelen en publiceren van kennis en instrumenten, begeleidt hij workshops en treedt hij op als gastspreker.

Bijkomende info

Data:

Deel 1 : 27/10/2017

prijs:

Deel 1 (1 dag)

 • KMO < 50 werknemers: € 495 (excl. BTW); met 40% kmo-portefeuille = € 297 (excl. BTW)
 • KMO < 250 werknemers: € 495 (excl. BTW); met 30% kmo-portefeuille = € 346,50 (excl. BTW)
 • Industrie > 250 werknemers: € 495 (excl. BTW)
 • Non- of social profit-organisaties, maatwerkbedrijven: € 346 (excl. BTW)

De eerste 5 inschrijvingen uit een KMO minder dan 250 werknemers krijgen bovenop de korting via de KMO-portefeuillle, nog een extra korting van € 900 indien ze ook inschrijven voor deel 2.

Bepaalde sectorale opleidingsfondsen voorzien een extra financiële ondersteuning voor deze opleiding. Informeer u bij het opleidingsfonds van úw sector.

Meer info en inschrijving:

Partnerships

SBM en Escala organiseren deze sessies samen met het innovatieplatform Flanders Synergy.


Opleiding van 2 sessies

Start:

27-10-2017, Gent

27-10-2017, Tramstraat 63, 9052 Zwijnaarde

Lesdata

Wegbeschrijving

Lesdata van deze opleiding: 27/10/2017 ( 09:00 - 12:00 )   |  27/10/2017 ( 13:00 - 16:00 )

Start:

27-10-2017, Gent

27-10-2017, Tramstraat 63, 9052 Zwijnaarde

Lesdata

Wegbeschrijving

Lesdata van deze opleiding: 27/10/2017 ( 09:00 - 12:00 )   |  27/10/2017 ( 13:00 - 16:00 )

Prijs € 495.00 (excl. BTW)

Bedrijfsopleidingen

Onze partners

Met de steun van

© Copyright 2017 door Skilliant cvba| Alle rechten voorbehouden | Algemene Voorwaarden
m.z. Spoorwegstraat 14 | 8200 Brugge België