Omschrijving

Door de voortdurende technologische evolutie is er een sterke toename van gevaarlijke producten. Vrijwel iedere onderneming maakt er gebruik van. Gevaarlijke producten komen voor in allerlei vormen en verpakkingen.

Al deze producten brengen specifieke risico's binnen in uw bedrijf. Het opslaan van en werken met deze producten kan de veiligheid van uw werknemers en het milieu in gevaar brengen. Een gebrekkige kennis van de risico's, van de te nemen maatregelen en voorzorgen en van de wetgeving terzake kan voor een bedrijf, de werknemers en de omgeving immers nare gevolgen hebben. Bedrijven met gevaar voor explosies moeten trouwens heel recent voldoen aan de ATEX-richtlijnen.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding

In deze opleiding wordt vertrokken van het ontstaan van een explosie. Vervolgens wordt bekeken wat de wetgever verwacht van de bedrijven (gebruiker of constructeur) die te maken hebben met deze materie. In een volgende fase leert de docent u hoe u hieraan kunt voldoen. De verschillende facetten van de beveiligingen tegen explosie worden behandeld.

Programma

Met deze opleiding willen wij u een inzicht geven in de verschillende aspecten waarmee u rekening dient te houden wanneer er gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen of wanneer er gevaar is voor brand of explosies.

Gevaarlijke stoffen:

  • Definitie, etikettering
  • Inventarisatie, indeling van gevaarlijke preparaten, solventen en oplosmiddelen

Brand en explosie:

  • Inleidende begrippen en definities
  • Explosierisico's en ontstekingsbronnen
  • ATEX richtlijnen 95 en 137 respectievelijk voor fabrikant en gebruiker, en de omzettingen in Belgisch recht
  • Indeling in groepen en categorieën van het elektrisch en niet elektrisch materieel volgens ATEX 95
  • Beoordeling van de explosierisico's
  • Technische en organisatorische maatregelen en beveiligingstechnieken
  • Aandachtspunten bij het opstellen van een zoneringsdossier
  • Opstellen van een explosieveiligheidsdocument (inhoud en vereisten)

Voor wie is deze opleiding bestemd

De opleiding richt zich tot ondernemingen die regelmatig in contact komen met gevaarlijke producten bij het laden en lossen, de opslag en de verwerking ervan, bedrijven waar een risico bestaat voor gas- of stofexplosies.

Zaakvoerders, leidinggevenden in een productieomgeving of van een onderhoudsafdeling, aankopers zullen zich zeker aangesproken voelen voor deze interactieve en praktijkgerichte opleiding. De opleiding is ook een aanrader voor preventieadviseurs, veiligheidscoördinatoren op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen en milieucoördinatoren.

Voor de milieucoördinator is deze opleiding trouwens interessant in het kader van de verplichte jaarlijkse vorming.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.


Opleiding van 3 sessies

Hou me op de hoogte Inlichtingen PDF/Print

Mail deze opleiding door naar een vriend
© Copyright 2013 door SBM
Alle rechten voorbehouden | Algemene Voorwaarden

facebook linkedin twitter vimeo Bookmark and Share

m.z Spoorwegstraat 14 8200 Brugge België

Qfor logo