SBM

Personeelsadvies
& competentie-
management

Bedrijfsoplossingen
op maat

Open bedrijfs-
opleidingen

Bedrijfsopleidingen

header

Club Continu Verbeteren

Opleiding van 4 sessies

Tags: implementatie, implentateren_van_lean, netwerking, world_class_manufacturing, lean_cultuur, bedrijfsbezoek, lean_management, club, lean, leanmanager, continu_verbeteren, club_continu_verbeteren, SBM110518

Omschrijving

Voor professionals die gebeten zijn door de filosofie van continu verbeteren, efficiëntie en optimalisatie

De "Club Continu Verbeteren" verenigt lean managers, productiemanagers en kwaliteitsmanagers van bedrijven en organisaties waarbij op een flexibele manier voordrachten, discussies, recente evoluties en problemen in het kader van continu verbeteren aan bod komen.

Tijdens iedere bijeenkomst wordt er ofwel een thema gebracht door de gastspreker of wordt er op bezoek gegaan in een bedrijf waar we in de praktijk kunnen zien hoe het bedrijf zijn verbeterprojecten gerealiseerd heeft.

Het initiatief staat onder toezicht van een stuurgroep die o.a. instaat voor de thema's. Deze thema's zijn lerend en informatief met aandacht voor netwerking. Het geheel wordt steeds gebracht in een aangenaam kader. Aansluitend op de presentatie is er een walking dinner voorzien: een uitstekende gelegenheid om uw netwerk verder uit te bouwen.

Stuurgroep

Boudewijn Six, zaakvoerder Winfera

Christophe Van Den Bossche, Werkleider Interne Logistiek Volvo Group Truck Operations

Dirk Roelens, zaakvoerder Impala bvba, adviesbureau gespecialiseerd in continu verbeteren

Geert Devarrewaere, OPEX manager Mc Bride Ieper

Gunther Hombecq, operations manager Jaritex Bedding Ingelmunster

Jeroen Vansteenkiste, consultant Orbid Strategy & Operations

Lieven De Backere, Lean Coördinator, Waak BW vzw Kuurne

Tom D'Hooge, Process Development manager, Plastal NV Gent

Myriam Vlieghe, commercieel coördinator SBM

Philippe Herman, ontwikkelaar SBM

Wat kent men na het volgen van deze opleiding

Tijdens iedere bijeenkomst wordt er ofwel een thema gebracht door een gastspreker of wordt er op bezoek gegaan in een bedrijf waar we in de praktijk kunnen zien hoe het bedrijf zijn verbeterprojecten gerealiseerd heeft.

Programma

Sessie 1: De nieuwe diversiteit.

Hoe ga je om met verschillen en verschillende generaties op de werkvloer en in uw organisatie.

Maandag 17 oktober 2016.

Vanaf 18.30 uur: Uiteenzetting door Prof. dr. Annick Van Rossem, KULeuven, Faculty of Economics and Business.

Vanaf 20.30 uur: Netwerking en walking dinner.

Sessie 2: Lean Six Sigma.

Toegevoegde waarde, de bruikbaarheid, wat kun je ermee doen, waartoe leidt Six Sigma, hoe kan ik het gebruiken in mijn organisatie?

Maandag 14 november 2016.

Vanaf 18.30 uur: Uiteenzetting door Willy Vandenbrande, zaakvoerder QS Consult, expert in Lean Six Sigma.

Vanaf 20.30 uur: Netwerking en walking dinner.

Sessie 3: Bedrijfsbezoek bij de firma Plastal in het kader van Supply Chain in automotive.

Gemba walk in het bedrijf met achteraf een groepsdiscussie.

Maandag 29 mei 2017.

Vanaf 18.30 uur: Uiteenzetting en rondleiding door Tom D'Hooge, Process Development manager, Plastal NV Gent.

Vanaf 20.30 uur: Groepsdiscussie, netwerking en receptie.

Sessie 4: Bedrijfsbezoek bij de firma WAAK - Innovatie: "Hoe van je handicap een troef maken?"

Omwillevan onze medewerkers met beperkingen moeten onze processen, instructies en visualisering veel correcter staan. Daartoe worden we gestuwd in innovatie (camerakwaliteitscontrole, lijnsystemen, robotisatie). Of, hoe een beperking een opportunitiet tot verbetering wordt!

Maandag 19 juni 2017.

Vanaf 17.00 uur: Ontvangst gevolgd door uiteenzetting en rondleiding door Lieven De Backere, Lean Coördinator, Waak BW vzw Kuurne.

Vanaf 20.00 uur: Netwerking en receptie.

Na elke sessie is er een receptie voorzien met ruimte voor netwerking.

Voor wie is deze opleiding bestemd

Lean managers, productiemanagers en kwaliteitsverantwoordelijken.


Opleiding van 4 sessies

Bedrijfsopleidingen

Onze partners

Met de steun van

© Copyright 2017 door Skilliant cvba| Alle rechten voorbehouden | Algemene Voorwaarden
m.z. Spoorwegstraat 14 | 8200 Brugge België