SBM

Personeelsadvies
& competentie-
management

Bedrijfsoplossingen
op maat

Open bedrijfs-
opleidingen

header

Recht en wetgeving [12]

 

Recht en wetgeving

Decreet integraal handelsvestigingsbeleid

Hoe een lokaal handelsvestigingsbeleid uitwerken?
Opleiding van 1 sessie.


Het voorkomen en alternatief oplossen van conflicten bij het verlenen van de omgevingsvergunning

Conflictpreventie in het omgevingsrecht
Opleiding van 1 sessie.


Intervisie vreemdelingenrecht voor juristen

Verdiep uw expertise rond vreemdelingenrecht!
Opleiding van 1 sessie.


Juridisch toepassing van de indicatieve tabel letselschade

De juridische interpretatie van de nieuwe indicatieve tabel inzake letselschade levert heel wat boeiend materiaal op voor een grondige studie.
Opleiding van 1 sessie.


Juridische topics voor de advocatuur - Contractrecht

Overzicht van de wetgeving inzake contracten, praktische bepalingen met concrete gevolgen, veel voorkomende problemen en hoe te anticiperen.
Opleiding van 2 sessies.


Omgevingsrecht: milieueffectenrapportage van a tot z

Correct omgaan met de regelgeving en procedures inzake milieueffectenrapportage
Opleiding van 2 sessies.


Omgevingsvergunning fundamenten: de omgevingsvergunningsprocedure

De omgevingsvergunningsprocedure van A tot Z
Opleiding van 2 sessies.


Omgevingsvergunning fundamenten: milieuvergunning

Het ABC van de milieuvergunning vanuit de praktijk
Opleiding van 1 sessie.


Omgevingsvergunning fundamenten: planning

Grondige en intensieve opleiding ruimtelijke planning
Opleiding van 2 sessies.


Omgevingsvergunning fundamenten: VCRO

VCRO van a tot z
Opleiding van 1 sessie.


Opstellen van een successieaangifte - practicum

Opstellen successieaangifte - uniek practicum!
Opleiding van 3 sessies.


Update vermogen&successie: levensverzekering & successieplanning

Een grote invloed op de vermogens-& successieplanning!
Opleiding van 1 sessie.


1

Onze partners

Met de steun van

© Copyright 2017 door Skilliant cvba| Alle rechten voorbehouden | Algemene Voorwaarden
m.z. Spoorwegstraat 14 | 8200 Brugge België