SBM

Personeelsadvies
& competentie-
management

Bedrijfsoplossingen
op maat

Open bedrijfs-
opleidingen

Bedrijfsopleidingen

header

Gas- en stofexplosies

Opleiding van 4 sessies

Tags: ATEX, explosieveiligheid, milieu, stofexplosies, veiligheid, gas_en_stof, gasexplosie, gas, stof, gas-_en_stofexplosie, gas-_en_stofexplosies,

Omschrijving

"Met opmaak van een explosieveiligheidsdocument"

Door de voortdurende technologische evolutie is er een sterke toename van gevaarlijke producten.

In heel veel bedrijven blijkt er, meestal ongekend en onderschat gevaar te zijn voor gas- en/ of stofexplosie!

Bedrijven met gevaar voor explosies moeten voldoen aan de ATEX-richtlijnen. De bedrijven moeten de mogelijke risico's op explosie opsporen, analyseren en maatregelene nemen.

De gevaarlijke plaatsen moeten geklasseerd worden en dit op basis van de frequentie en de duur van het optreden van een explosieve atmosfeer in die zone. Deze zones moeten zo nodig aangeduid worden door middel van de passende veiligheids- en gezondheidssignalisatie.

Alle relevante gegevens over de zones (zoals o.a. gebruikte stoffen, beschrijving van de werkplek, beschrijving van het proces en de risico inventarisatie en evaluatie) met een (mogelijk) explosieve atmosfeer en de genomen preventiemaatregelen moeten opgenomen worden in een 'explosieveiligheidsdocument'.

De werkgever of zijn aangestelde moeten dit document opstellen, bijhouden en aanpassen of uitbreiden bij gewijzigde situaties. Het document moet ook steeds kunnen voorgelegd worden aan de bevoegde instanties, belast met het toezicht op uw installaties.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding

In deze opleiding wordt vertrokken van het ontstaan van een explosie. Vervolgens wordt bekeken wat de wetgever verwacht van de bedrijven (gebruiker of constructeur) die te maken hebben met deze materie en wordt u aangeleerd hoe u hieraan kunt voldoen. De verschillende facetten van de beveiligingen tegen explosie komen aan bod alsook de opmaak van een explosieveiligheidsdocument.

Programma

Gevaarlijke stoffen:

 • Definities
 • Inventarisatie, indeling van gevaarlijke preparaten, solventen en oplosmiddelen

Brand en explosie, explosieveiligheidsdocument:

 • Inleidende begrippen en definities
 • Explosierisico's en ontstekingsbronnen
 • ATEX richtlijnen 95 en 137 respectievelijk voor fabrikant en gebruiker, en de omzettingen in Belgisch recht
 • Indeling in groepen en categorieën van het elektrisch en niet elektrisch materieel volgens ATEX 95
 • Beoordeling van de explosierisico's
 • Technische en organisatorische maatregelen en beveiligingstechnieken
 • Aandachtspunten bij het opstellen van een zoneringsdossier
 • Het zoneringsverslag + de zoneringsplannen
 • Opstellen van een explosieveiligheidsdocument: inhoud, vereisten, praktijkvoorbeeld

Voor wie is deze opleiding bestemd

De opleiding richt zich tot ondernemingen die regelmatig in contact komen met gevaarlijke producten bij het laden en lossen, de opslag en de verwerking ervan, bedrijven waar een risico bestaat voor gas- of stofexplosies.

Zaakvoerders, leidinggevenden in een productieomgeving of van een onderhoudsafdeling, aankopers zullen zich zeker aangesproken voelen voor deze interactieve en praktijkgerichte opleiding. De opleiding is ook een aanrader voor preventieadviseurs, veiligheidscoördinatoren op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen en milieucoördinatoren.

Voor de milieucoördinator is deze opleiding trouwens interessant in het kader van de verplichte jaarlijkse vorming.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.


Opleiding van 4 sessies

Bedrijfsopleidingen

Onze partners

Met de steun van

© Copyright 2017 door Skilliant cvba| Alle rechten voorbehouden | Algemene Voorwaarden
m.z. Spoorwegstraat 14 | 8200 Brugge België